realizace

Co jsem v posledních letech v oblasti interpretace místního dědictví a cestovního ruchu dělal? Tak třeba...

2015

Panel NS Okolo Hrozenka

Hudební expozice v Hustopečích nad Bečvou

Vedl jsem dvoudenní workshop o interpretaci v NP České Švýcarsko.

Spolu s kolegy Michalem Medkem, Blaženou Huškovou, Janou Urbančíkovou a Tomášem Růžičkou jsem připravoval a lektoroval seriál tří třídenních seminářů o interpretaci pro pracovníky Domů přírody.

Školil jsem pracovníky Centra Veronica z Hostětína v Bílých Karpatech v interpretaci pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky a společně s Blaženou Huškovou jsme připravovali interpertační plán zaměřený na tyto cílové skupiny v Bílých Karpatech.

Ve spolupráci s kolegyněmi z Bílých Karpat - Marií Petrů a Renatou Vaculíkovou jsme naplánovali obnovu dosluhující naučné stezky Okolo Hrozenka.

Ve spolupráci s Olgou Žampovou jsem vedl třídenní kurz základů interpretace pro studeny jihlavské polytechniky.

Připravil jsem libreto pro expozice Hudebního a filmového muzea v Hustopečích nad Bečvou. Muzeum bylo otevřeno v srpnu na místním zámku.

2014

I_plan

Vstup do expozice na Potštátu

Dokončil jsem projekt Vzdělávacího a informačního centra Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou, v jehož rámci jsem vyškolil 23 místních průvodců a s kolegyní Janou Urbančíkovou vytvořil První interpretační plán Bílých Karpat.

Věnoval jsem se questingu, nejdříve jsem pomáhal Blaženě Huškové tvořit hledačku v Horním Maršově a Katce Kočí na Zvičině a potom jsem vedl tvorbu dvou hledaček na Hranicku - Dobroty Moravské brány a Hříšní lidé města Hranického a vytvořil hledačku pro expozici v Potštátu.

Jako konzultant SEVERu jsem pomohl vytvořit novou podobu naučné stezky na Plachtě nazvané Tankem i kosou za Plachtu pestřejší.

Vytvořil jsem s kolegy z Dobrého důvodu koncepci a obsah místního muzea v Potštátu. Realizaci zajišťovala agentura Dobrý důvod s.r.o.

Pro Svaz venkovské turistiky jsem dokončil projekt Prázdniny na venkově, v jehož rámci jsem navrhl koncepci turistického serveru www.prazdninynavenkove.cz a jako jeho redaktor zajistil naplnění obsahem.

2013

V listopadu jsem dokončil expozici v Horním Újezdu, jejíž realizaci zajišťovala agentura Dobrý důvod. Grafickou tvář expozici vtiskla Ivana Kolářová. Pár fotografií z čerstvě dokončené expozice najdete zde.

 

Vedl jsem školení místních průvodců ve Štramberku (Hájenka o.p.s.), Rožnově pod Radhoštěm (ZO ČSOP Salamandr) a v Karlovicích (Actaea).

Pro Slavonickou renesanční o.p.s. jsem vedl plánování koncepce expozice Spolkového domu ve Slavonicích.

 

Vytvořil jsem koncepci a napsal texty k naučné stezce zaměřené na archoelogii "Na kole do minulosti Moravskou bránou". Grafické řešení dodala kolegyně Ivana Kolářová. Panely si můžete prohlédnout zde

 

Vytvořil jsem koncepci a libreto Muzea námořníka Tomáše Vítka ve Skaličce na Hranicku a podílel se na její realizaci, kterou zajišťovala agentura Dobrý důvod s.r.o.

2012

S Tomášem Růžičkou jsme dokončili knihu věnovanou interpretaci místního dědictví pod názvem Jak pře(d)kládat svět. Vydavatelem knihy je Partnerství o.p.s. z Brna. K dostání je v e-shopu zde.

Vedl jsem část motivačního workshopu pro poskytovatele služeb ve venkovské turistice na Farmě Ztracenka ve středních Čechách. Workshop se uskutečnil v rámci projektu Prázdniny na venkově Svazu venkovské turistiky.

Pokračovala moje spolupráce se Slavonickou renesanční společností na rozvoji průvodcovské služby ve Slavonicích a okolí.

Začal jsem pracovat na dvouletém projektu Vzdělávacího a informačního střediska VIS Bílé Karpaty "Průvodcovství v Bílých Karpatech", jehož cílem je proškolení cca 20 místních průvodců a zpracování interpretačního plánu pro území Bílých Karpat.

2011

jeden z panelů expozice věnované legionáři B. Závadovi

Vedl jsem třídenní školení místních průvodců pro Vzdělávací a informační středisko VIS Bílé Karpaty

Pro Nadaci Partnerství jsem s Tomášem Růžičkou vedl dvoudenní školení o interpretaci na Jižní Moravě zaměřené na práci průvodců

Pro Svaz venkovské turistiky jsem vedl část motivačního workshopu pro poskytovatele služeb ve venkovské turistice ve Lhotce poblíž Telče - viz foto

 

 

Napsal jsem libreto a vytvořil obsah expozice místního muzea v Býškovicích. Realizaci expozice zajišťovala agentura Dobrý důvod s.r.o.

 

 

 

Napsal jsem Manuál místního průvodce, 36 str. a Příklady dobré praxe v interpretaci místního dědictví, 20 str., vydala Slavonická renesanční o. p. s.

2010-2011

průvodkyně pracují na výkladu o loupežníku Graselovi

Pro Slavonickou renesanční o. p. s. jsem vedl třídenní školení místních průvodců po Graselových stezkách

 

 

Jako spoluautor jsem se podílel na koncepci a obsahu portálu www.cyklostezkabecva.com. Realizaci zajišťovala agentura Dobrý důvod s.r.o.

Pro Hranickou rozvojovou agenturu jsem připravil koncepci a obsah Průvodce po Hranicku, který vydala agentura Dobrý důvod s.r.o.

2010

terénní část školení cykloprůvodců po Hranicku

Pro Hranickou rozvojou agenturu jsem vedl dvoudenní školení místních cykloprůvodců v regionu Hranicko

 

 

 

Jako spoluautor jsem se podílel na koncepci a obsahu turistického informačního portálu regionu Pálava – Lednicko-vatlický areál www.palava-lva.cz a turistického informačního portálu regionu Mikulovsko www.mikulovskoregion.cz

2009-2010   S Tomášem Růžičkou jsem vedl tři jednodení školení o interpretaci místního dědictví pro MAS Moravský Kras
2009

plánovací setkání v Potštátu

Vedl jsem 15 plánovacích setkání v rámci plánování 5 minimuzeí v regionu Hranicko pro Hranickou regionální agenturu

 

 

Jako spoluautor jsem se podílel na koncepci a obsahu turistického informačního portálu regionu Králický Sněžník www.kral-sneznik.info (v říjnu 2011 oceněn 1. cenou v soutěži TOUR REGION FILM 2011 v kategorii multimedia)

2008

Editoval jsem databázi komunitních projektů KOMET www.csop.cz/komet

 

Vedl jsem jednodenní školení Interpretace místního dědictví pro průvodce v Krásné Lípě

Konzultantoval jsem koncepci a obsah naučné stezky ČSOP v Kunčicích pod Ondřejníkem

Jako spoluautor koncepce a obsahu jsem se podílel na souboru propagačních tiskovin turistických oblastí regionu Východní Morava - Slovácko, Zlínsko a Luhačovicko, Kroměřížsko

2007

S Tomášem Růžičkou jsem vedl dvoudenní školení k Interpretaci místního dědictví v Sedmihorkách

 

Konzultantoval jsem projekty Interpretace místního dědictví ve Starém Hrozenkově, Blahutovicích, Valašských Kloboukách a Studénce

Facilitoval jsem dvoudenní workhop Tvorby vize komunity organizované sdružením Včela pro Moravský Kras

2006-2008

Jako spoluautor jsem se podílel na koncepci a obsahu turistického serveru www.vychodni-morava.cz a www.ambertrail.cz
2005-2006   Konzultoval jsem pro Nadaci Partnertství koncepci a obsah tabulí Příroda kolem Greenways a Natura 2000 na Greenways
2005

Pro Hnutí za starou Ostravu jsem vedl plánování publikace Ostravská zákoutí

Jako spoluautor jsem se podílel na koncepci a obsahu serveru www.wineofczechrepublic.cz

2004 Jako spoluautor jsem se podílel na koncepci a obsahu turistického serveru www.slovacko.cz
2003 Pro Hnutí Brontosaurus Jeseník jsem vedl plánování naučné stezky Vincence Priessnitze
2002 Přeložil jsem a redigoval publikaci Genius loci od Jamese Cartera,  kterou vydala brněnská Nadace Partnerství pod názvem "Interpretace místního dědictví, příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí"